Hyra
3.540 kr
Antal rum
1 rum
Storlek
22 m2
Stad
Doktor Forselius Backe, 41326, Göteborg
Bostadstyp
Lägenhet
Hyrestid
-

1 rum lägenhet i Göteborg

Viktig information till dig som funderar på att söka lägenhet här. SGS Studentbostäder äger inte dessa lägenheter utan hyr dem av en annan fastighetsägare. Vi hyr i vår tur ut dessa i till studenter. Det innebär att du som hyresgäst kommer att bo i hus även bland icke-studenter. Många av husen är byggda under 60- och 70-talet vilket innebär att skicket i lägenheterna kan variera. I hyresförhållandet mellan SGS och fastighetsägaren ansvarar SGS inte för reparationer eller underhåll i husen och i lägenheterna. SGS förmedlar i stället felanmälningar vidare till berörd fastighetsägare vilket kan medföra längre handledningstider än om du bott i en av SGS ägd lägenhet. Det är av yttersta vikt att du kollar på lägenheten innan du tackar ja.Gatan har fått sitt namn till minne av Dr Carl Olof Forselius, som bl a på 20-talet gjorde en kraftfull insats för att skaffa bostäder åt barnrika familjer.Stadsdelen Guldheden ligger strax sydväst om centrala Göteborg och bebyggdes 1949 - 53. Vid spårvagnens vändplats på Dr Bex gata och Dr Fries torg finns servicebutiker.Här har du nära till Fysiken och Mossens idrottsplats med motionsslingor. På Guldhedens vattentorn vid Syster Estrids gata kan du ta en fika.  Important information regarding these apartments. SGS Studentbostäder does not own these apartments and houses but rents them from another property owner. SGS in turn, rents these out to students. This means that you as tenant here will be living in houses among non-students. Many of the areas was built during the 1960’ and 70’s which means the conditions of the apartments may vary.In the rental relationship between SGS and the property owner, SGS is not responsible for repairs or maintenance in the houses and apartments. Instead, SGS forwards fault reports to the affected property owner which can lead to longer processing times than if you lived in an apartment owned by SGS. It is of utmost importance that you view the apartment before you decide to answer.The street was named in the memory of Dr Carl Olof Forselius.Forselius was a keen observer of the housing situation in Göteborg in the 1920s and put great effort into providing housing for families with many children.The Guldheden district is located just southwest of central Göteborg and was rebuilt in 1949 - 53. By the tram turning space at Dr Bex gata and Dr Fries torg you find after-hours supermarkets.Close to Fysiken (sports hall) and Mossens idrottsplats (sports ground) with jogging tracks. At Guldhedens vattentorn (the water-tower) you can have a cup of coffee and a nice view of Göteborg.

Datum
Idag
Tillgängligt
2021-12-01
Driftkostnader
Kontakta hyresvärden
Deposition
Kontakta hyresvärden
Förbetald hyra
Kontakta hyresvärden