Cookie-och integritetspolicy på Uthyrningsportal

Introduktion
När du besöker vår hemsida samlas information om dig vilket används för att skräddarsy och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig samlas bör du radera dina cookies. (Se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan förklarar vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Denna webbsida använder “cookies” vilket är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon etc. i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod såsom ett virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbsidan inte fungerar optimalt och att du inte kan komma åt visst innehåll.

Personlig information

Allmänt
Personlig information innebär all information som på något sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbsida kommer vi samla in och hantera en mängd olika typer av sådan information. Det händer t.ex. genom tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant på annat sätt använder tjänsterna eller gör köp via Webbplatsen. eller gör köp via webbplatsen.

Vanligtvis samlar vi in och hanterar följande typ av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, email och betalningsinformation. Detta är oftast i samband med skapande av login eller vid köp.

Säkerhet
Vi sparar aldrig kreditkortsinformation på vår server. De hanteras endast av vår betalningsleverantör.
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast användas för det syfte som den samlades in och kommer raderas när det syftet är uppfyllt eller ej längre relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot lagen.

Radering av användarkonto
Om du vill få ditt konto borttaget kontakta oss via email

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, t.ex för att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras så länge som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på typen av information och anledningen till lagring. Det är därför inte möjligt att specificera en tidsperiod då informationen raderas.

Offentliggörande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas vidare till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i “Cookies” sektionen ovan. Informationen används för riktad reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och hantering av data. Dessa hanterar information enbart på vår begäran och får inte använda informationen för deras egna syften.

Utlämning av personlig information såsom namn, email, etc. kommer endast ske om du ger ditt medgivande. Vi använder endast datahantering inom EU eller i länder som kan erbjuda din information lämpligt skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du känner till dem