Hyra
3.800 kr
Antal rum
1 rum
Storlek
15 m2
Plats
Bergshyddan, 18696, Vallentuna
Bostadstyp
Lägenhet
Hyrestid
Obegränsat

1 rum lägenhet i Vallentuna

Självständigt boende i naturnära stuga ------ Liten och tråkig utanpå, liten men fräsch och välplanerad inuti. Compact living till låg kostnad året runt för en högskolestudent, AT-läkare, doktorand eller veckopendlare. Kan även fungera för ung vuxen med fast anställning och bra resväg. Naturnära landsbygd med busshållplats (Kristinelund) för SL linje 655 och 639 i täta turer 50 meter från dörren. Stockholms universitet ca 45 minuter, Tekniska högskolan och Musikhögskolan ca 50 minuter. Danderyds sjukhus och T-bana ca 35 minuter. Busspendla till Stockholm, Täby och Norrtälje fungerar utmärkt medan Vallentuna C, Uppsala, Arlanda, Sollentuna m.m. nås bäst med egen bil. Stugan är liten, endast 15 kvadratmeter, men trots detta finns allt man förväntar sig av ett självständigt boende. Rymlig toa med dusch och tvättmaskin. Kök med liten spis/ugn, mikrovågsugn, kyl/frys. Värme och vatten på normal nivå ingår i hyran, P-plats och brevlåda likaså. Bra kontakt med mobilt bredband som bekostas av hyresgästen. Tillträde valfritt datum i augusti, eventuellt tidigare. Månadshyra 3800 kr inklusive el, värme och vatten. Två månadshyror i deposition. Ej rökare, ej husdjur . Uthyrning sker med en månads uppsägningstid, tills vidare eller tidsbegränsat enligt hyresgästens önskemål. Intressenter av längre hyrestid än en termin har förtur. Möjlighet till sommaruppehåll erbjuds till studenter. Visning kan ordnas nästan när som helst med några dagars varsel. OBS: Jag (hyresvärden) reserverar aldrig stugan i förväg till någon jag inte träffat personligen. Jag är helt ointresserad av erbjudanden om att få en högre hyra mot att ge någon förtur eller rubba på mina krav. Stugan hyrs ut till EN person med stabil inkomst och välordnad livssituation utan betalningsanmärkningar eller förekomst i belastningsregistret. Inskrivningsbevis eller intyg från arbetsgivare förväntas. Jag (hyresvärden) har över tio års erfarenhet av uthyrning och till följd av stort antal sökande besvaras endast de som tydligt visar att de läst hela annonstexten, har kollat att dagliga resorna fungerar, berättar lite om sig själva och sina planer samt varför hyresobjektet är intressant. Bifoga ditt telefonnummer! Välkommen till Bergshyddan! /John ------------------------------------------------------------------------------------------ In Googlish: Independent living in a cottage close to nature ------ Small and boring on the outside, small but fresh and well-planned inside. Compact living at a low cost all year round for a university student, medical intern, doctoral student or weekly commuter. May also suit a young adults with permanent employment and a good commute. Nature-friendly countryside with bus stop (Kristinelund) for SL lines 655 and 639 in frequent trips 50 meters from the door. Stockholm University about 45 minutes, the University of Technology and the Academy of Music about 50 minutes. Danderyds hospital and subway about 35 minutes. Bus commuting to Stockholm, Täby and Norrtälje works excellently while Vallentuna C, Uppsala, Arlanda, Sollentuna m.m. is best reached by own car. The cottage is small, only 15 square meters, but despite this there is everything you expect from an independent living. Spacious toilet with shower and washing machine. Kitchen with small stove / oven, microwave, fridge / freezer. Heating and water at the normal level are included in the rent, parking space and mailbox as well. Good contact with mobile broadband paid for by the tenant. Access any date in August, possibly earlier. Monthly rent SEK 3800 including electricity, heating and water. Two monthly rentals in deposit. No smokers, no pets. Rental takes place with a one-month notice period, until further notice or for a limited time according to the tenant's wishes. Tenants with a longer rental period than one semester have priority. Opportunity for summer breaks is offered to students. Viewing can be arranged almost anytime with a few days notice. NOTE: I (the landlord) never reserve the cottage in advance for someone I have not met in person. I am completely uninterested in offers to get a higher rent in exchange for giving someone priority or upsetting my demands. The cottage is rented to ONE person with a stable income and an orderly life situation without payment remarks or occurrence in the debit register. Enrollment certificates or certificates from employers are expected. I (the landlord) have over ten years of experience in renting and due to the large number of applicants, only those who clearly show that they read the entire ad text, have checked that the daily trips work, tell a little about themselves and their plans and why the rental object is interesting are answered. . Attach your phone number! Welcome to Bergshyddan! / John

Verifierad hyresvärd
Ja
Datum
122 dagar sedan
Tillgängligt
Tillgänglig nu
Driftkostnader
Kontakta hyresvärden
Deposition
Kontakta hyresvärden
Förbetald hyra
Kontakta hyresvärden

Bekvämligheter i närheten

Matvarubutik: Konsum
9.2 km
Tågstation: Kårsta
4.2 km
Dagis: Sjöhästen
18.1 km
Sport: Paragon Tenniscenter
19.8 km